שמירת נייר תרמי

הפתקית ( חשבונית או קבלה) המונפקת מקופת חנויות קבוצת בריל מודפת על נייר תרמי. 
לצורך שימור ההדפסה לאורך זמן, יש למנוע חשיפה לחום, אור שמש, אור חזק, לחות גבוהה, וכן להימנע מחיכוך הפתקית ממגע עם חומרים כמםפורט מטה וממגע עם חומרים הממיסים חומר פלסטי. 

הטקסט המודפס על הפתקית יישמר לשבע שנים באם יישמרו התנאים הנ"ל : 

תימנע החשיפה לאור שמש או לאור חזק
תנאי הטמפרטורה יהיו 18-25 מעלות צלזיוס
תנאי הלחות היחסית יהיו 40%-60% 

ההשפעות המפורטות להלן מקצרות את עמידותה ואיכות ההדפסה של הפתקית:

טמפרטורה גבוהה 
לחות גבוהה
מגע עם חומרים המעכלים פלסטיק ( PVC) 
מגע עם : שמן, שומן, אלכוהול, מוצרים נפט וכדו'
כימיכלים
קרינה ישירה של שמש

לשמירת תוכן הפתקית לאורך זמן, ניתן לצלם את הפתקית במכונת צילום על נייר רגיל.